Legyen az archicentrum a kezdőlapom


Regisztrálok és feliratkozom az archicentrum hírlevelére

2020.07.04.

Keresés

Termékcsoportok

Ügyfeleink bemutatása

CAD csomópontok

CAD elemtár

GDL objektumok

Termékadatlapok

Segédprogramok

Alkalmazási útmutatók

Textúrák

Referenciaképek

Prospektusok

Árlisták


Akciók  Belépés
Loginnév:
Jelszó:
 
Regisztráció
Elfelejtette jelszavát

Szolgáltatásaink

Tartalom hozzáadása

Link hozzáadása

Kapcsolat velünk

FAQ

Közbeszerzésen indulna?
Bízza profikra a papírmunka nehezét! Ajánlattevők teljes körű közbeszerzési képviselete: TriCSÓK Kft.
Problémamentes közbeszerzés!


   Hírek   Eseménynaptár   Linkek   Törvénytár   Intézmények   Pályázatok   Szoftverek   archicentrum
Díjak építészeknek a Nemzeti Ünnep alkalmából

Bemutatjuk - 2009-03-18 14:24:21


 cikk elküldése  |    cikk nyomtatása


A március 15-i Nemzeti Ünnephez kapcsolódóan Sólyom László köztársasági elnök átadta a Kossuth-díjat, a Széchenyi-díjat, és egyéb állami kitüntetéseket is. Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 5 építésznek adományozott Ybl-díjat, Pro Régió elismerésben 10-en részesültek. Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként több építésznek is adott át állami elismerést, valamint átadta a Ferenczy Noémi díjat is.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.

2009. március 13-án, a nemzeti ünnep alkalmából Bajnai Gordon, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Ybl- és Pro Régió díjakat adományozott. A kitüntetéseket Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kálmán Imre utcai épületében rendezett ünnepségen. Idén öten kaptak Ybl Miklós Díjat, Pro Régió elismerésben pedig 9 fő és 1 intézmény részesült, adta hírül az MTI.

YBL MIKLÓS DÍJ 2009

Csernyánszky Gábor építész
Hosszú ideig dolgozott tervezőtársként különböző rangos műhelyekben, önállóan tervezett épületei is kivétel nélkül magas színvonalúak, korszerű szemléletet és alkotói következetességet tükröznek. Csepeli lakóház-együttese a hazai lakásépítés kiemelkedően jó példája, aminek elismeréséül korábban Pro Architectura-díjban is részesült.

Járomi Irén építész
Építészi pályafutását a terek és formák összhangjának következetes kutatása jellemzi, ami elméleti munkái mellett megvalósult műveiben is megjelenik. Tervei és megvalósult épületei egyaránt kiemelkedő színvonalúak: eredetiek, markánsan plasztikusak, olykor vitára késztetők.

Török Péter táj- és környezetépítész
Tervezői tevékenysége a történeti értékű városközpontok tereinek rekonstrukciója és új épületek környezetének kialakítása körében egyaránt különleges minőségű, nemzetközi szinten is figyelmet és elismerést kiváltó. Munkássága országos szinten is ösztönző hatást váltott ki a városi terek művészi igényű megújítása és szerepük felértékelése irányába.

Váncza László építész
Kivételesen jó stílusérzéke és virtuóz alkotó készsége alkalmassá teszi őt a legkülönbözőbb léptékű és jellegű építészeti feladatok megoldására. A városi villák vagy falusi házak átalakítását éppen olyan magas színvonalon oldja meg, mint például az A 38 -as hajó új rendeltetésre való áttervezését. Terveit és megvalósult munkáit egyaránt a gazdag képzelőerő és a szakmai igényesség jellemzi.

Winkler Barnabás építész
Négy-évtizedes építészi munkássága során elismerésre méltó életművet alkotott. Tervezői módszereit az alaposság és a józan mértéktartás jellemzi. Építész tervezői tevékenysége mellett közéleti szerepvállalása és a korábbi építész nemzedékek munkásságának fáradhatatlan bemutatása teszik teljessé példamutató pályafutását.


PRO RÉGIÓ DÍJ 2009
A Pro Régió díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve szervezetek részére adományozható miniszteri elismerés. A kitüntetést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja, de öt éven belül csak egyszer. Az elismeréssel plakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

Pro Régió elismerésben részesült:

Prof. Michel Carmona, a párizsi Sorbonne Egyetem Területfejlesztési és Urbanisztikai Intézetének igazgatója.
Tevékenységével a területi tervezés terén - az urbanisztika és a területfejlesztés szakterületen - a Párizsi Sorbonne Egyetemmel közös képzés lehetőségét teremtette meg Magyarországon. Közvetlen magyarországi oktatói tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a francia és a magyar területfejlesztési intézmények és kormányzati szervek együttműködésének erősítésében.

Göncz Annamária, a VÁTI Térségi Tervezési és Területrendezési Osztályának irodavezetője.
Munkásságából kiemelkedik az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve készítésének koordinálása. Munkáját a széles és sokrétű szakmai tudás, a területfejlesztés és -rendezés ügyének integrált szakmai megközelítése és folyamatos megújítási szándéka jellemzi.

Keresztes Sándor, a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal állami főépítésze.
Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterként jelentős szerepet vállalt a területfejlesztés és területrendezés jogi és intézményi rendszerének kialakításában. Működése alatt erősödött meg a területi, illetve regionális elven működő főépítészi hálózat. Közel másfél évtizede vezeti a Nyugat-dunántúli Régió Állami Főépítészi Irodáját, jelentős szerepet játszva a régió három megyéjének és településeinek építésügyi, terület- és településrendezési, valamint területfejlesztési folyamatainak irányításában.

Koszorú Lajos, az M-Teampannon Kft. ügyvezetője.
Több évtizedes településrendezési és területrendezési munkássága kiemelkedő színvonalú, több megyei területrendezési terv elkészítésében vállalt kiemelkedő szerepet. Különösen értékesek azok a megállapításai, javaslatai, amelyek a településrendezési tervek készítéséhez, azok elfogadásához, továbbá a településfejlesztési és a kistérségi fejlesztési koncepciókhoz nyújtanak adatokat, irányelveket, megoldási javaslatokat.

Dr. Misley Károly nyugalmazott államtitkár
A VÁTI Tervezési Irodájának vezetőjeként, majd a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkáraként irányította a környezetorientált területrendezési tervek előképének tekinthető regionális tájrendezési tervek készítését. Hatékonyan és eredményesen képviselte Magyarországot a Területfejlesztésért Felelős Miniszterek Konferenciájának irányító bizottságában, valamint az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat, az ESPON Program munkájában.

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja.
Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő intézet alkalmazott kutatásai és tanácsadási tevékenysége révén nem csupán a regionális tudomány alakítója, hanem a területfejlesztési gyakorlat aktív szereplője is. Az Intézet az elmúlt két és fél évtizedben a település- és területfejlesztést érintő valamennyi jelentős dokumentum megalapozásában, kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt.

Dr. Sarudi Csaba, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára.
Három évtizede kiemelkedő szerepet vállal a magyar területfejlesztési kutatásban és oktatásban, nagy érdemei vannak a terület- és vidékfejlesztési politika kaposvári képzési és kutatási bázisának kialakításában. 2005 és 2006 között az Országos Területfejlesztési Hivatal elnökeként tudományos igényességgel irányította a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális megalapozását.

Dr. Schneller István, a Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszékének vezetője. Közel másfél évtizeden keresztül Budapest főépítészeként meghatározó szerepet töltött be a főváros karakterének, arculatának, és környezeti állapotának védelmében, illetve fejlesztésében. 2006-tól a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán irányítja a településmérnöki képzést. Gazdag tapasztalataira alapozott szakírói munkássága tudományos értékű.

Dr. Szalóki Gyula, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának főtanácsadója.
Közel négy évtizede aktív szereplője a hazai regionális területfejlesztési, településfejlesztési, valamint környezetvédelmi szakpolitikáknak. 1990-től az Országgyűlés főtanácsadójaként vállalt szerepet az épített- és a természeti környezettel kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítésében, egyfajta hidat képezve a tisztán vett szakmaiság és a politika között.

Szendrényi Péter, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési Főosztályának nyugalmazott főosztályvezető-helyettese. Évtizedeken keresztül részt vett a területfejlesztési stratégiai tervezés irányításában. Munkájával hozzájárult a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításához és az eljárási szabályok kidolgozásához.


KOSSUTH DÍJ

Balázs Mihály Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék egyetemi docense.

Rajk László építész, díszlettervező, a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma tagja.


SZÉCHENYI-DÍJ

Plesz Antal Ybl Miklós- és Steindl Imre-díjas építészmérnök.

Megosztott Széchenyi díj az M0-ás körgyűrű és kiemelten a Megyeri-híd megvalósításában végzett tervezőmérnöki tevékenységéért
Hunyadi Mátyás építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. hídtervezési igazgatójának
Dr. Kisbán Sándor építőmérnöknek, a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. híd szakági főmérnökének Kőrösi Gábor építőmérnöknek, az UNITEF '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. irodaigazgatójának.


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
Ráday Mihály Kossuth-díjas operatőr, rendező, szerkesztő, a Magyar Televízió Zrt. főmunkatársa


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
Déry Attila Ybl-díjas építészmérnöknek, szakírónak.


MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
Kapy Jenő Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a Szent István Egyetem főiskolai tanára.


MÁRCIUSI IFJAK DÍJ
Somlai-Fischer Szabolcs építész-designer, a Kitchen Budapest (KIBU) médialaborban megvalósuló projektek egyik legfontosabb generátora, szakmai vezetője, aki társkurátora volt a 2006. évi velencei építészeti biennále magyar kiállításának, 2008-ban pedig egyedüli magyar művészként meghívást kapott és részt vehetett a biennále központi kiállításán.


FERENCZY NOÉMI-DÍJ

Kovács Zoltán belsőépítész

Rainer Péter belsőépítész


A rovat további cikkei

Nagydíjat ért a Murexin hazai fejlesztése
Jelentős tetőkárokkal búcsúzott az idei nyár is
A Várépítő pályázat idei 16 nyertese közül elsőként a Tác-i Integrált Autista Gyermekeket Foglalkoztató Ház tetője szépült meg
EQUITONE szálcement homlokzatok az építészetben Pályázat építészek és építészhallgatók számára
Megjelent az Építési Piaci Prognózis 2017 idei frissítése
Csendes pihenő?
Rovataink

Magyar Építő Fórum hírei
Építőipari hírek
Gyártói hírek
Bemutatjuk
Szakmai szervezetek
Tippek, ötletekHirdetés


archicentrum | Médiaajánlat | | Adatvédelmi alapelvek | Kapcsolat velünk
copyright Interart Consulting Kft. 2002-2020. www.archicentrum.hu
Jogi képviselőnk: Dr. B. Horváth Ágnes ügyvéd, Budapest