Hiányzik az átfogó, összehangolt lakáspolitika

Építőipari hírek - 2009-10-21 10:42:29Magyarországon ma hiányzik az átfogó lakáspolitika, ehelyett ciklusról ciklusra, sőt még azon belül is változó „makrogazdasági ötletelés” zajlik a lakásügyben. Ezt a hiányt kívánja pótolni a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft., az ENSZ HABITAT nevű szakosított szervezetének magyarországi információs irodája, amely az Innováció a lakásügyben címmel lakásügyi szemináriumot szervezett október 15-én.

A rendezvényen az összehangolt lakáspolitika szakmai megalapozásához kezdtek hozzá a résztvevők – tájékoztatott Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. ügyvezetője.

A lakásügy sok más részterülettel is összefügg a hajléktalanügytől kezdve az idősellátáson át a fejlesztéspolitikáig. Ez azonban nem indokolja azt a széttagoltságot, amely jelenleg a lakásügy kormányzati kezelését jellemzi – mutatott rá. Jelenleg legalább hat közigazgatási egységnél, különböző minisztériumok különböző osztályain, főosztályain foglalkoznak lakásügyi kérdésekkel, időnként egymással sem kommunikálva, ami jól mutatja, hogy milyen égető szükség van az összehangolt gondolkodásra ezen a területen. Mindenekelőtt a jelenlegi lakáshelyzet állapotának szakszerű és objektív feltárására, értékelésére van szükség – emelte ki. Jelenleg ugyanis gyakran az befolyásolja, hogy mely részterület, irányzat jut nagyobb szerephez, akár sajtótámogatottsághoz a lakásügyön belül, hogy milyen gazdasági érdekcsoportnak sikerül nagyobb befolyást szereznie. Példaként megemlítette, hogy az építőiparnak komoly érdekei fűződnek az állami támogatással megvalósuló lakásépítéshez, akkor is, ha éppen túltermelés mutatkozik a lakáspiacon, és az sem tűnik hatékonynak, hogy a bérlakáshiányt új lakások építésével kezeljük. Szakmai körökben azzal az egyébként közkeletű nézettel kapcsolatban is vannak fenntartások, hogy milyen mértékű a lakástámogatásoknak a gazdaság egészére kiható haszna.

Annak a meghatározását is fontosnak tartaná az urbanista, hogy melyek azok a minimális feltételek, amelyek teljesítésével jogosultságot lehet szerezni a lakáshoz jutáshoz, vagy hogy mi az elfogadható lakásigény. Köztudott: vannak települések, ahol egyszerűen nem létezik olyan fogalom, hogy lakáskiutalás, másutt ezzel szemben néhány év helyben lakással is jogosultságot lehet szerezni egy bérleményre.

Emellett tisztázni kellene a lakásügy és a szociálpolitika viszonyát, a lakáspolitika lehetséges módszereit, eszköztárát, a klímavédelem szerepét a lakáspolitikában, annak a városrehabilitációval való összefüggéseit, a különböző célcsoportok és életszakaszok lakásügyi igényeit, a korábban említett makrogazdasági és lakástermelési kérdésekhez hasonlóan.

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont egy átfogó, objektív, szakmai álláspont kialakítása, a szakma összefogása érdekében rendszeresen összehívja a jövőben a lakáspolitikai szemináriumot, amelynek ez a mostani volt az első állomása.
A cikk az alábbi címen érhető el az interneten:
http://www.archicentrum.hu/index.php?h=4&a=1981