Átadták a 2011-es egyéni Hild János-díjakat

Bemutatjuk - 2011-05-18 15:58:48A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelyet az urbanisztika terén elért kimagasló elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése érdekében adományoz. Az 1968-ban alapított Hild János-díjjal 1996 óta páratlan években az egyéni szakmai teljesítményeket ismerik el, páros években városok kapják az elismerést az urbanisztika területén végzett kiemelkedő munkáért.

Az egyéni Hild János-díj annak adható, aki az urbanisztikai szemlélet érvényesítése terén kiemelkedő tudományos, tervező vagy gyakorlati szakmai eredményt ért el. 2011-ben három, az urbanisztika területén kiemelkedő személyiség kap egyéni Hild János-díjat.

A díjazottak balról jobbra: Albrecht Ute, Locsmándi Gábor, Lukovich Tamás


1., Dr. Lukovich Tamás építő- és építészmérnök

Lukovich Tamás (1957) hat évig tanított Sydneyben az Új-dél-walesi Egyetemen, jelenleg a Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Karának oktatója. Volt a MUT társasági igazgatója, majd alelnöke; jelenleg a Pro Régió Ügynökséget vezeti. Lukovich két évtizeddel ezelőtt egy tervezésfejlesztési munka keretében (VÁTI) kidolgozott egy gyakorlati útmutatót a városi környezet érzékenységét figyelembe vevő környezeti kapacitás tervezési módszerére. Az általa vezetett tervezői csoport elkészítette a Közép-Magyarországi Régió Stratégia Tervét és Struktúra tervét, amely az első olyan fejlesztési dokumentum volt Magyarországon, amely az EU strukturális alapok metodikájának megfelelően készült. Vezetésével épült fel a Közép-magyarországi régió fejlesztési ügynöksége. Több könyv szerzője, illetve szerkesztője, legutóbb az Urbanisták című tévé-portrésorozat szerkesztőjeként ismerhettük meg.

2., Dr. Locsmándi Gábor építészmérnök

A 69 éves, Ybl Miklós-díjas és Pro Regio-díjas Locsmándi Gábor az urbanisztikai felsőoktatásban végzett több évtizedes munkájáért kapta az elismerést. Locsmándi a BME Építészmérnöki Karának elvégzése óta a Városépítési Tanszéken (ma Urbanisztika Tanszéken) tanít. Oktatói munkája mellett az első két évtizedben elsősorban településrendezési tervek készítésében vett. A Városkutatás Kft. munkatársaival együtt 1994-ben részt vett a főváros közigazgatási rendszere korszerűsítésére vonatkozó tanácsadó munkában, 1996-tól folyamatosan közreműködött a Budapest fejlesztési koncepcióját készítő szakértői csoportban, a 2003-ban elfogadott koncepció egyik szerzője volt. 2004-ben irányításával fejezték be a tanszéken azt a kutatómunkát, ami áttekintette és elemezte az elmúlt 15 év hazai településtudományi kutatásait és részletes javaslatot adott az elkövetkező évek legfontosabb kutatási témáira. Jelentős kiegészítésekkel újra megírta az ő koncepciója alapján megvalósuló ferencvárosi rehabilitáció immár 25 éves történetét.

3., Albrecht Ute településtervező

Albrecht Ute, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ügyvezető igazgatója a városrendezés tervezésének kimagasló és innovatív gyakorlásáért érdemelte ki a díjat.
Ute vezető településrendezési tervezőként számos fővárosi és vidéki településrendezési terv tervezőjeként vált elismert szakemberré. Meghatározó szerepe volt a főváros Szabályozási Kerettervének elkészítésében, és Budapest Városrendezési és Építési Keretszabályozásának a kidolgozásában is. Munkája széles skálán mozog, a klasszikus településrendezési tervezés minden szegmensét magába foglalva, így összevont és részletes rendezési tervek, településszerkezeti tervek, hatástanulmányok és tanulmánytervek készítése. Sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásával a szakma meghatározó egyéniségévé vált, aki hisz a hagyományos, bevált értékek továbbvitelében, de ezzel párhuzamosan a folyamatos fejlődést, a megújulás képességét is fontosnak tartja.
A cikk az alábbi címen érhető el az interneten:
http://www.archicentrum.hu/index.php?h=7&a=2356